Regulamin

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
2. Właścicielem strony internetowej bhpkonsult.pl jest prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BHP Konsult Łukasz Jawornik, z siedzibą we Włocławku 87-800 , ul. Ziębia 3B, NIP 888-285-49-77, REGON: 341430417, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Serwis nie zbiera danych osobowych. Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.