BHP Konsult

Wyróżnia nas pasja i doświadczenie

Wspieramy pracodawców w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Zapewniamy skuteczną ochronę pracowników przed wypadkami w pracy oraz negatywnym wpływem środowiska pracy na ich zdrowie.

Naszym celem jest ciągłe dążenie do poziomu zero wypadków poprzez: 

  • konsekwentny monitoring niebezpiecznych zachowań pracowników oraz zagrożeń wypadkowych, 
  • analizę wypadków za pomocą nowoczesnych technik badawczych - drzewa zdarzeń, przyczyn, skutków, bow-tie, itp. 
  • rzetelną ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pod kątem zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom. 
  • dobór środków ochrony indywidualnej, których stosowanie wyeliminuje prawdopodobieństwo powstawania wypadków i chorób.
Obliczamy wysokość składki wypadkowej ZUS, przedstawiamy programy prewencyjne, pozwalające na optymalizację składki wypadkowej w przyszłych latach. Cieszy nas fakt jej zmniejszania po wdrożeniu naszych zaleceń. Przygotowujemy wnioski pod dofinansowanie przedsięwzięć w ramach prewencji wypadkowej i chorób zawodowych prowadzoną przez ZUS,a także innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Zapraszamy do współpracy.